Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Věda a výzkum > Granty > ENESCOM - Mezinárodní spolupráce (2010-2012)

ENESCOM – Mezinárodní spolupráce

TA 83 102301, (2010–2012)

Název projektu

European Network of Information Centres promoting Energy Sustainability and CO2 reduction among local Communities

Acronym of the project: ENESCOM

  • Financováno z Komunitárního programu IEE – Intelligent Energy Europe
  • Duration (in months): 30 (2010–2012)
  • 14 spoluřešitelů z Evropy

Odpovědný řešitel za ČR: doc. Ing. J. Frková, PhD.,
spoluřešitel Ing. E. Hromada, Ph.D.; Ing. M. Hellmich, MBA; Ing. Petr Matějka